Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 39Návštěv dnes:
  • 0Online:

O nás

Mateřská škola Hrabová – představujeme se:

„Škola malých človíčků aneb kdo si hraje, nezlobí!“

Mateřská škola v Hrabové je od školního roku 2018 /2019 dvoutřídní MŠ a se základní školou tvoří jeden právní subjekt. Budova mateřské školy je postavena v zahradě pod lesem na okraji vesnice, asi sto metrů od budovy základní školy. Prostory pro novou třídu, zaměřenou na děti od dvou let, vznikly díky přístavbě nové části MŠ v rámci projektu IROP – Zvýšení kapacity mateřské školy v obci Hrabová. Tímto krokem byla završena kompletní rekonstrukce celého objektu MŠ i přilehlé zahrady a děti tak mohou navštěvovat moderní školu plně odpovídající současným  požadavkům.

Na zahradě je postavena environmentální učebna Komunitní školy  Hrabová, kterou může školka plně využívat a k dispozici je také rozlehlá zahrada s pískovištěm, novými dřevěnými herními prvky a také prvky, které vznikly společným úsilím dětí a rodičů. Venkovní prostory
MŠ jsou místem pro komunitní setkávání, hry a odpočinek dětí MŠ i ZŠ a také výchovným prvkem – téměř veškerou péči o rostliny zajišťují děti. V sousedství školky je fotbalové i dětské hřiště. Všechna tato místa využíváme k pohybovým aktivitám a hrám. V zimním období navštěvují děti nedalekou sokolovnu – tělocvičnu.

Blízkost lesa považujeme za velkou výhodu, neboť umožňuje dětem nejen pravidelné vycházky na čerstvém vzduchu, ale můžeme zde uplatňovat environmentální výchovu přímo v praxi. Od běžného pozorování až po jednoduché pokusy a hry v přírodě. Terénní nerovnosti přímo vybízí k rozvoji přirozených pohybových dovedností ve všech ročních obdobích.

Třídu Včelek naplňujeme do počtu 24 dětí převážně 4 až 7 letých. Nejstarší děti jsou cíleně připravovány na školní docházku činnostmi v Klubu předškolák prostřednictvím stimulačního programu Maxík. Třídu Mravenečci naplňujeme do počtu 18 dětí převážně ve věku od 2 do 4 roků.

Snahou naší MŠ je vytvořit pro děti příjemné rodinné prostředí, které podporuje sebevědomí dítěte a jeho sebedůvěru ve své schopnosti včetně schopnosti vyjádřit svůj názor. Chceme pomoci dětem získat všeobecné znalosti o přírodě, společnosti a věcech kolem nás. Vedeme děti k radosti z pohybu, chceme je naučit nebát se sportovat a umět se radovat ze společných her. Nicméně naše človíčky udělá dobrými lidmi schopnost tolerance, ohleduplnosti a ochoty pomoci.

Nabízíme:

♣ věkově smíšený kolektiv

♣ konzultační a ukázkové dny pro rodiče

♣ systematickou přípravu předškoláků na školu

♣ návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí

♣ plavecký výcvik

♣ spolupráce se ZŠ v rámci školních a mimoškolních akcí

♣ “Maminec“- klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené


Pedagogičtí pracovníci:

Iva Hamplová

Motto:

Když odstraníme dětem z cesty všechny kameny, brzy je začnou házet po nás.

Květoslava Papoušková

Motto:

“Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si na to pamatuje.”

Marcela Burianová

Motto:

O tom, jací jsme, nevypovídají naše schopnosti, ale naše volby.

Pavlína Nantlová

Motto:

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Kateřina Pavlasová

Motto:

Neodpoutávej se nikdy od svých snů!  Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.”

Z fotogalerie

Kalendář akcí