Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 40Návštěv dnes:
  • 0Online:

Projekty 2016/17

Král KarelKarlova univerzita

Karel IV. byl prvním českým králem, který uměl číst a psát. Plynně hovořil pěti jazyky. Ve středověké Evropě to nebylo obvyklé. Není divu, že vzdělaný panovník usiloval o to, aby se Praha stala střediskem vzdělanosti. 7. dubna 1348 vydal zakládací listinu pražského vysokého učení. Přál si, aby pražská univerzita svým významem přesáhla hranice zemí Koruny české. Především si ale  uvědomoval, že správa země potřebuje vzdělané lidi. To platí dodnes.

Inspirováni časopisem Pastelka otevíráme Karlovu univerzitu jako celoroční projekt, který v pěti blocích (semestrech) nabídne dětem pět různých oborů a činností.


EKOŠKOLA

p1170340Je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program, jehož koordinátorem v České republice je TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. Probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR .

  • Žáci se učí o enviromentálních tématech ve výuce a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy i jejího okolí.
  • Vede k propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí.
  • Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, anlyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
  • Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013 a roku 2015 jsme titul obhájili.

Mezinárodní titul Eco – Schools chceme v letošním školním roce znovu obhájit. Pokud dokážeme ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás.


RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Letos jsme do tohoto projektu zapojeni již osmým rokem spolu s více než 3400 registrovanými
školami. Za sběr baterií, drobného elektrozařízení, mobily, tonery i splněné úkoly dostáváme body, za které si můžeme vybrat různé pomůcky do školy, včetně deskových her, encyklopedií či sportovních potřeb.

V celé republice bylo v rámci programu Recyklohraní za uplynulý rok odevzdáno více než 10000ks použitých mobilních telefonů, asi 6 000 ks PC, přes 147 tun baterií, přes 260 tun vysloužilého drobného elektrozařízení a přes 4 400 ks prázdných tonerů a cartridgí
vhodných k dalšímu použití.
Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme, že nám pomáháte!


Čtení

boy-readPorozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

Také naše škola řadí tuto oblast mezi vzdělávací priority.

Čtení vyučujeme formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

To vše může přinést své výsledky jen tehdy, bude-li dítě soustavně a každodenně číst i doma. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Věříme, že právě s vaší podporou a dodatečnou domácí motivací ke čtení byť krátkého úryvku, to společně dokážeme. 🙂


OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

olympijsky-vicebojJiž čtvrtým rokem jsme zapojeni do celostátního projektu Českého olympijského výboru: „Sazka olympijský víceboj“. Tento projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu se svým charakterem zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice.
Žáci jsou motivováni k plnění osmi vypsaných pohybových disciplín hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Během školního roku plníme také dva doplňkové úkoly zaměřené na zdraví a pohyb. Další vzdělávací sportovní úkoly může dítě plnit ve svém volném čase s rodiči nebo s kamarády a zapisovat si je do sportovního deníku. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.
V prvním ročníku zapojení do tohoto projektu jsme se umístili v kategorii škol do 100 žáků na 3. místě v České republice a získali finanční odměnu na sportovní vybavení 10000 Kč. V druhém ročníku jsme vybojovali 1. místo v Olomouckém kraji a 4. místo v České republice a ve třetím ročníku jsme získali totožné umístění jako v ročníku druhém. Naše děti měly možnost zúčastnit se tréninku s olympioniky Vavřincem Hradilkem, Miroslavou Knapkovou Topinkovou, Ondřejem Bankem a Šárkou Kašpárkovou.


Matematika profesora Hejného1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Od začátku školního roku 2013/2014 zavádíme výuku matematiky Hejného metodou a a letos tak poprvé bude vyučováno všech pět ročníků 1. stupně ZŠ.

Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele.

Více na: www.h-mat.cz

Matematika není o rychlém a správném počítání.
Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.
Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.

prof. Milan Hejný.

Z fotogalerie

Kalendář akcí