Archiv novinek

Statistiky

 • 5Návštěv dnes:
 • 0Online:

Projekty 2015/2016

ROK V PŘÍRODĚrok-v-prirode


Říká se, že příroda uzdravuje tělo i duši. Proto budeme během roku často pozorovat, co se venku děje v průběhu jednotlivých ročních období.
Přírodu budeme také kreslit, malovat, modelovat a uděláme si i malé pokusy. Chceme si několikrát týdne naordinovat trochu přírodních kapek při aktivním pobytu venku.
Cílem našeho společného snažení bude vzbudit či podpořit v dětech trvalý zájem o přírodu, včetně uvědomění si, že jsme její součástí.  Jedná se o celoroční projekt, který se bude prolínat zájmovou činností školní družiny i některými předměty a to v deseti etapách:

 • ZÁŘÍ – čas sklizně a příprav na zimu
 • ŘÍJEN – čas pro listnaté stromy
 • LISTOPAD – čas pro domácí mazlíčky
 • PROSINEC – čas pro jehličnany
 • LEDEN – čas pro ptáky
 • ÚNOR – čas pro nejstarší průvodce člověka: psa a kočku, též čas pro přikrmování zvířat
 • BŘEZEN – čas pro školu turistů
 • DUBEN – čas pro domácí užitková a hospodářská zvířata
 • KVĚTEN – čas pro květy a květiny
 • ČERVEN – čas pro les

———————————————————-

EKOŠKOLAlogo-ekoskola

Je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program, jehož koordinátorem v České republice je TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. Probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR .

 • Žáci se učí o enviromentálních tématech ve výuce a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. 
 • Vede k propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí.
 • Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, anlyzují současnou situaci ne škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
 • Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013 a 2013 a na jaře roku 2015 jsme titul obhájili.

Na dvouleté období – do června 2017 tedy můžeme již podruhé používat mezinárodní titul Eco-Schools.

———————————————————-

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Letos jsme do tohoto projektu zapojeni sedmým rokem spolu s dalšími 3 290 registrovanými školami. Za sběr baterií, drobného elektrozařízení, mobily, tonery i splněné úkoly dostáváme body, za které si můžeme vybrat různé pomůcky do školy, včetně deskových her, encyklopedií či sportovních potřeb.

V celé republice bylo v rámci programu Recyklohraní za uplynulý rok odevzdáno více než 12 000 ks použitých mobilních telefonů, 5200 použitých PC, přes 133 tun použitých baterií, téměř 245 tun vysloužilého drobného elektrozařízení a téměř 5 500 ks prázdných tonerů a cartridgí vhodných k dalšímu využití.

Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme, že nám pomáháte!

———————————————————-

 Čtenářské dílny aneb školní čtení bez čítanek

boy-readPorozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

Také naše škola řadí tuto oblast mezi vzdělávací priority a právě letos jsme se rozhodli k poměrně výrazné změně.

Rozhodli jsme se zavést systém výuky čtení formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

To vše může přinést své výsledky jen tehdy, bude-li dítě soustavně a každodenně číst i doma. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Věříme, že právě s vaší podporou a dodatečnou domácí motivací ke čtení byť krátkého úryvku, to společně dokážeme. :-)

——————————————————–

Matematika profesora Hejného1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Od začátku školního roku 2013/2014 zavádíme výuku matematiky Hejného metodou a a letos tak poprvé bude vyučováno všech pět ročníků 1. stupně ZŠ.

Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele.

Více na: www.h-mat.cz

Matematika není o rychlém a správném počítání.
Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.
Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.

prof. Milan Hejný.

 

———————————-

Genetická metoda počátečního čtení

cteci-veverkaMetoda je označovaná jako hlásková, spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování. Zjednodušeně řečeno – vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Psaní se děti učí nejprve pomocí kresby, pak pomocí symbolů (užívají zkratky jmen, např. „M“ místo Míša). Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo – velká tiskací abeceda. Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou číst plynule a s porozuměním podstatně zkracuje, vždyť celou tiskací abecedu se dítě naučí během prvního půl roku. Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. Nácvik psacího písma se posouvá do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary a s psaním krátkých dopisů velkým tiskacím písmem.

———————————————————-

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Naše škola přijala výzvu Českého olympijského výboru a zapojila se od 1. 4. 2014 do celostátního projektu: „Česko sportuje – olympijský víceboj“. Tento nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu má dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Dále jsou vypsány další vzdělávací sportovní úkoly, které dítě může plnit ve svém volném čase s rodiči nebo s kamarády. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

olympijsky-viceboj

———————————————————-

Z fotogalerie

Kalendář akcí

Září 2018

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
 • Začínáme.
 • Rodičovská informativní schůzka
4
 • Výprava za poznáním regionu
5
6
7
 • Ekotým
 • Plavání 1.
8
9
10
11
12
 • Sběr papíru a všeho možného
 • Zálesák
13
14
 • Ekotým
 • Plavání 2.
15
16
17
18
19
 • Zálesák
20
 • Dopravní hřiště
21
 • Ekotým
 • Plavání 3.
22
23
24
25
26
 • Není Zálesák
 • Ekotým- výprava na Slovensko
 • ŠD- Etická výchova v kostele
27
 • Ekotým - výprava na Slovensko
28
 • Ekotým - výprava na Slovensko
29
30