Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 36Návštěv dnes:
  • 1Online:

Projekty 2018/19

Po stopách staleté dámy

Milá oslavenkyně,

dovol, abychom ti ze srdce popřáli hodně štěstí a zdraví k tvému

vzácnému jubileu. Díky tobě a s tebou zažil náš národ tolik krásných chvil!

Společně se radujeme, že Češi objevili nohejbal, ovocný jogurt, kontaktní čočky, Remosku či

nanospider, mnohokrát zvítězili na světových sportovištích a nezlomila je ani zákeřnost dvou totalit.

Tolik na úvod krásné knihy, jejíž stránky se zajímavými okamžiky z historie naší republiky, nás budou letos provázet. V roce, kdy oslavíme sto let od vzniku samostatného československého státu.

Necháváme se inspirovat knihou Po stopách stoleté dámy i časopisem Pastelka, ve které vychází projekt věnovaný České republice.

Pod názvem Ahoj, Česko! se budeme dozvídat zajímavosti o české abecedě, českých jménech, českých specialitách, s desítkou českých hradů a zámků se seznámíme prostřednictvím pověstí a nebude chybět ani slovníček slovenštiny.

Na deseti zastávkách se nám představí 14 krajů České republiky, které budeme poznávat s pastelkovým vlakem BOHEMIA EXPRES.


 

EKOŠKOLA

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

V roce 2005 přineslo vzdělávací centrum TEREZA mezinárodní Ekoškolu do České republiky. Začínalo se s 10 pilotními školami, stručnou metodikou vytištěnou na papírech a 4 tématy na zkoušku. Od té doby Ekoškola roste a sílí. Je za tím úsilí mnoha lidí, koordinátorů a partnerů, učitelů a žáků, a stojí to za to. 

Více než 400 škol využívá program Ekoškola v České republice. Přes 130 škol získalo mezinárodní titul Ekoškola, a vyvěsilo ve své škole velkou zelenou vlajku, symbol Ekoškol.

Zapojené školy se mohou opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů, kteří jim pomohou nastartovat změny. 

Učitelé si rozšiřují obzory na seminářích, sdílí své zkušenosti na workshopech, těží z připravených výukových materiálů a přispívají svými příklady dobré praxe.

Školy mohou vyučovat a realizovat praktické projekty na zlepšení školy a okolí již v 9 tématech: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. 

Ekoškolky se staly odnoží programu Ekoškola, s metodikou a materiály přizpůsobenými podmínkám mateřských škol. Už více než 100 školek se stává Ekoškolkou.

A co na to Česká školní inspekce?

Česká školní inspekce ve své tematické zprávě uvádí Ekoškolu mezi programy, které školy nejvíce využívají ke vzdělávání žáků v globálních, environmentálních a rozvojových tématech.

Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Předávání titulů Ekoškola každoročně probíhá v Senátu.

Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013, v roce 2015 jsme titul obhájili po druhé a v roce 2017 potřetí. Mezinárodní titul Eco – Schools máme právo užívat po dobu čtyř let do roku 2021.

Velké změny začínají od nejmenších! Děti tvoří náš zítřejší svět.

 


 

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Program letos vstupuje do 11. ročníku a díky němu se daří aktivně šířit osvětu v oblasti třídění a recyklace.

K 30. červnu 2018 jsme spolu s více než 3 620 registrovanými školami odevzdali k recyklaci nebo dalšímu využití více než 9 400 ks použitých mobilů, přes 142 tun baterií, přes 251 tun vysloužilého drobného elektrozařízení a přes 4 400 ks prázdných tonerů a cartridgí vhodných k dalšímu využití.

Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte při ochraně životního prostředí!

 


 

Olympijský víceboj

Již pátým rokem jsme zapojeni do celostátního projektu Ćeského olympijského výboru : „Sazka olympijský víceboj“. Tento projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu se svým charakterem zaměřuje spíše na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice.

Žáci jsou motivováni plněním osmi vypsaných pohybových disciplín hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Výkony jednotlivých žáků se zapisují na web: www.ceskosportuje.cz – olympijský víceboj. V závěru školního roku pak žáci obdrží jako výsledek svého snažení olympijský diplom, kde rodiče najdou hodnocení sportovního analytika o charakteru fyzického typu jedince a doporučení využít sportovních klubů v okolí. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

V 1. ročníku zapojení do tohto projektu jsme se umístili v kategorii škol do 100 žáků na 3. místě v České republice a získali finanční odměnu na sportovní vybavení 10 000 Kč. Stále se pohybujeme v Olomouckém kraji v pořadí mezi školami na 1. – 4. místě a ve školním roce 2016/2017 se nám opět podařilo získat finanční odměnu na podporu sportu, tentokrát 20 000 Kč. Naše děti také měly možnost zúčastnit se tréninků s olympioniky Vavřincem Hradilkem, Miroslavou Topinkovou Knapkovou, Ondřejem Bankem a Šárkou Kašpárkovou.


 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV

Ve školním roce 2016/2017 jsme se rozhodli, že rozšíříme sportovní možnosti našich našich dětí a k projektu „ Olympijský víceboj“ připojíme projekt ČOV „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Tento projekt je určen těm, kdo mají chuť soutěžit a především malým sportovním talentům pomáhá v jejich rozvoji. Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. Tento projekt pomáhá vyniknout mladým sportovním talentům a dále se rozvíjet.


 

Matematika profesora Hejného1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Od začátku školního roku 2013/2014 zavádíme výuku matematiky Hejného metodou a a letos tak poprvé bude vyučováno všech pět ročníků 1. stupně ZŠ.

Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele.

Více na: www.h-mat.cz

Matematika není o rychlém a správném počítání.
Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.
Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.

prof. Milan Hejný.


 

Čtení

boy-readPorozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

Také naše škola řadí tuto oblast mezi vzdělávací priority.

Čtení vyučujeme formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

To vše může přinést své výsledky jen tehdy, bude-li dítě soustavně a každodenně číst i doma. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Věříme, že právě s vaší podporou a dodatečnou domácí motivací ke čtení byť krátkého úryvku, to společně dokážeme. 🙂

Z fotogalerie

Kalendář akcí