Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

 • 56Návštěv dnes:
 • 0Online:

Projekty MŠ

PROJEKT TŘÍDY MRAVENEČCI:

„Jak to chodí v mraveništi, aneb do školky s mravenečkem Ferdou.“

Naše nejmladší broučky- tedy vlastně mravenečky – přivítal ve školce kamarád Ferda. To už je opravdu velký kamarád, který toho hodně zná a umí a o všechno se s námi rád podělí. Naučí nás, jak se máme k sobě navzájem chovat, jak správně sedět u stolečku, jak se oblékat nebo si umývat ruce, jak chodit na vycházce aby se nám nic zlého nestalo a spoustu dalších důležitých věcí. Společně s Ferdou budeme pozorovat přírodu, jak se mění během roku, jak žijí zvířátka i rostliny a co všechno zajímavého se dá prožít venku i ve školce. Budeme si s ním povídat o barevném podzimu, zimním království, jaru kolem nás a těšit se na letní radovánky. Nejdůležitější však je, aby z nás byli dobří kamarádi, tak jak to umí mravenečci v mraveništi. Tak nám držte palce, ať to všechno zvládneme.


PROJEKT TŘÍDY VČELKY:

„Zvládnu to sám.“

Příroda je mocná čarodějka a stejně tak, jak skutečné včelky pociťují přicházející změny v přírodě, tak se mění i činnosti dětí ve třídě Včelek. Naší prioritou je aktivita a samostatnost dítěte, podobně jako nezdolnost a píle našich malých jmenovkyň.

Ve školce se společně staráme o naše prostředí. Aktivity zaměřené na praktický život dětem umožňují procvičit nejrůznější pohyby a dovednosti, jemnou i hrubou motoriku. Proto zařazujeme různorodé výtvarné techniky, lepení, stříhání, řezání, ale také zametání, sbírání a utírání, tzn. úklid svého pracovního místa. O včelkách se ví, že žijí ve velkém společenství, což je stejně jako u lidí podmíněno jasně danými rolemi a pravidly. My Včelky se proto učíme být zdvořilí, umět pozdravit, požádat o pomoc, poděkovat atd.

Zkušenosti a prožitky jsou nepřenosné a přesto mimořádně důležité pro další rozvoj dítěte. Současně jsou cestou k jeho samostatnosti. Být samostatný znamená i umět se rozhodnout a nést důsledky své volby. Děti si proto v určitou část dne vybírají aktivity dle svých individuálních potřeb a dle vlastního rozhodnutí Částečně zařazujeme i aktivity společné, ve kterých vedeme děti k sounáležitosti a vzájemné pomoci.

Vhodně zvolenými činnostmi se děti učí chápat okolní svět. V rámci jednotlivých ročních období tematicky tvoříme a vyrábíme z dostupných přírodních materiálů, což podněcuje dětskou kreativitu a fantazii.

No, a když se vše povede, jsme připraveni vylétnout a dobýt velký svět, stát se školáky a vyrůst v pracovité a dobré lidi. 


MAXÍK

Předškolní děti se na školu připravují s pomocí stimulačního programu Maxík. Na jeho realizaci se společně podílí děti, učitelé a rodiče. Při práci s „ Maxíkem „ je uplatňován laskavý přístup, vyhýbá se negativnímu hodnocení, mentorování a napomínání dítěte. Je kladen důraz na pravidelnost a přesné střídání činností. V 15 lekcích se děti, učitelé a rodiče budou pravidelně věnovat programu, který je zaměřen na:

 •        nácvik nových pohybových stereotypů
 •        rozvoj komunikačních dovedností
 •        rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové
 •        grafomotorické dovednosti
 •        koncentrace pozornosti.

Program „ Maxík“ je koncipován tak, aby všechny složky byly posilovány rovnoměrně. Je hravý, zábavný i veselý a děti se na něj těší.


LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Úkolem tohoto projektu je předcházet vážným poruchám řeči, které následně téměř znemožňují školní úspěšnost. V období mezi třetím až sedmým rokem se u dětí rozvíjí řeč velmi dynamicky, vyvíjí se nejen výslovnost hlásek, slovní zásoba, jazykový cit, sluchové a zrakové vnímání, ale i porozumění řeči a její využití v sociálních vztazích. Pro správný rozvoj řeči je také důležitá motorika, sluch a zrak, které se procvičují při hrách, dramatizací a s pomocí pracovních listů. V našem logopedickém projektu se zaměřujeme na přirozený rozvoj všech těchto oblastí:

 • rozvoj řečových dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • obohacování slovní zásoby formou her
 • poslech pohádek, příběhů, říkanek, básniček
 • dramatizace pohádek, příběhů
 • podnětné prostředí k rozhovorům, diskuzím
 • možnost samostatného řečového projevu

Garantem projektu smí být pouze absolvent intenzivního logopedického kurzu a ke své činnosti využívá moderní logopedické pomůcky. Nedílnou součástí projektu je spolupráce s paní učitelkou ze základní školy, s rodiči dětí a díky nim i s klinickým logopedem.

Z fotogalerie

Kalendář akcí