Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 34Návštěv dnes:
  • 0Online:

Projekty 2017/18

Zlatá nit

Je Slunce obyčejná hvězda, kterých můžeme vidět na obloze nepočítaně? Je opravdu jednou z hvězd, ale pro lidi, zvířata, květiny a stromy je to ta nejdůležitější hvězda na světě.

Proč je tak důležitá?

Je to malíř, který posílá světelné paprsky rozkládající se na barvy duhy. Je i naším hodinářem, který určuje čas a střídání ročních období. Také koloběh vody je poháněn na sluneční pohon. Bez Slunce by zelené rostliny nemohly tvořit v procesu fotosyntézy cukr, obživu pro vše živé na naší planetě. Když sedíme u ohně, málokdy nás napadne, že to, co nás hřeje je vlastně sluneční energie, která se hořením uvolňuje. Naše domovy jsou vytápěny uhlím, plynem, auta jezdí na benzín z ropy. Ve všech těchto palivech je také uložena sluneční energie. Život na naší Zemi bez Slunce prostě není vůbec možný!

Slunce je unikátní téma, které nám dává velký prostor k hledání a objevování environmentálních souvislostí našeho života. K letošnímu celoročnímu projektu využijeme nabídky CEA Sluňákov a jejich metodické příručky Zlatá nit.


 

EKOŠKOLA
Ekoškola je víc než jen zelená nálepka.

Je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program, jehož koordinátorem v České republice je TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR .

UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká:

Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole.
Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se stává něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat.

Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013, v roce 2015 jsme titul obhájili po druhé a v roce 2017 potřetí. Mezinárodní titul Eco – Schools máme právo užívat po dobu

čtyř let do roku 2021. Velké změny začínají od nejmenších! Děti tvoří náš zítřejší svět.

 


 

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Program vstupuje letos do jubilejního 10. ročníku a díky němu se daří aktivně šířit osvětu v oblasti třídění a recyklace.

K 30. červnu 2017 jsme spolu s více než 3 500 registrovanými školami odevzdali k recyklaci nebo dalšímu využití více než 9 000 ks použitých mobilů, přes 153 tun baterií, přes 235 tun vysloužilého drobného elektrozařízení a přes 5 000 ks prázdných tonerů a cartridgí vhodných k dalšímu využití.

Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte při ochraně životního prostředí!


 

Olympijský víceboj

Již pátým rokem jsme zapojeni do celostátního projektu Ćeského olympijského výboru : „Sazka olympijský víceboj“. Tento projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu se svým charakterem zaměřuje spíše na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice.

Žáci jsou motivováni plněním osmi vypsaných pohybových disciplín hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Výkony jednotlivých žáků se zapisují na web: www.ceskosportuje.cz – olympijský víceboj.  V závěru školního roku pak žáci obdrží jako  výsledek svého snažení olympijský diplom, kde rodiče  najdou hodnocení sportovního analytika o charakteru fyzického typu jedince a doporučení využít sportovních klubů v okolí. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

V 1. ročníku zapojení do tohto projektu jsme se umístili v kategorii škol do 100 žáků na 3. místě v České republice a získali finanční odměnu na sportovní vybavení 10 000 Kč. Stále se pohybujeme v Olomouckém kraji v pořadí mezi školami na 1. – 4. místě a ve školním roce 2016/2017 se nám opět podařilo získat finanční odměnu na podporu sportu, tentokrát 20 000 Kč. Naše děti také měly možnost zúčastnit se tréninků s olympioniky Vavřincem Hradilkem, Miroslavou Topinkovou Knapkovou, Ondřejem Bankem a Šárkou Kašpárkovou.


 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV

Ve školním roce 2016/2017 jsme se rozhodli, že rozšíříme sportovní možnosti našich našich dětí a k projektu „ Olympijský víceboj“ připojíme projekt ČOV „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Tento projekt je určen těm, kdo mají chuť soutěžit a především malým sportovním talentům pomáhá v jejich rozvoji. Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. Tento projekt pomáhá vyniknout mladým sportovním talentům a dále se rozvíjet.


 

Matematika profesora Hejného1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Od začátku školního roku 2013/2014 zavádíme výuku matematiky Hejného metodou a a letos tak poprvé bude vyučováno všech pět ročníků 1. stupně ZŠ.

Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele.

Více na: www.h-mat.cz

Matematika není o rychlém a správném počítání.
Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.
Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.

prof. Milan Hejný.


 

Čtení

boy-readPorozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

Také naše škola řadí tuto oblast mezi vzdělávací priority.

Čtení vyučujeme formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

To vše může přinést své výsledky jen tehdy, bude-li dítě soustavně a každodenně číst i doma. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Věříme, že právě s vaší podporou a dodatečnou domácí motivací ke čtení byť krátkého úryvku, to společně dokážeme. 🙂

Z fotogalerie

Kalendář akcí