Archiv novinek

Statistiky

 • 5Návštěv dnes:
 • 1Online:

Projekty MŠ 2017/18

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
ANEB JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V KAŽDÉ DOBĚ JE NÁM PRÍMA

V letošním roce jsme se vrátili k osvědčenému projektu Čtvero ročních období. Projekt je rozdělen na čtyři větší celky, ve kterých sledujeme nejen změny v přírodě, život zvířátek, počasí, ale i jakým způsobem se chováme k přírodě, jak se správně oblékáme. Každý měsíc má své téma, např.: Září – Vítáme se po prázdninách. Společně s dětmi vytváříme a učíme se dodržovat pravidla pro pobyt ve školce i v přírodě. Při vycházkách se seznamujeme s naší obcí a přírodou v okolí. Těšíme se na barevný podzim v říjnu a v listopadu na hry na schovávanou v mlze. Prosinec nám zavoní vůní Vánoc a v lednu se těšíme na školku v přírodě na Švagrově. „Bude zima, bude mráz…..“ a my se postaráme o zvířátka v lese. V březnu přivítáme jaro a vracející se ptáčky. V dubnu se už projedeme na kolech a koloběžkách a naučíme se, co znamená bezpečný pohyb po cestě. V květnu popřejeme maminkám k jejich svátku a oslavíme den rodiny. Červen nám zavoní nejen jahodami ale i blížícími se prázdninami. Čeká nás měsíc plný her v přírodě a spousta výletů. Po celý rok se budeme snažit být dobrými kamarády, naučit se samostatnosti, osvojit si nové dovednosti a znalosti a hlavně si celý školní rok báječně užít.


MAXÍK

Předškolní děti se na školu připravují s pomocí stimulačního programu Maxík. Na jeho realizaci se společně podílí děti, učitelé a rodiče. Při práci s „ Maxíkem „ je uplatňován laskavý přístup, vyhýbá se negativnímu hodnocení, mentorování a napomínání dítěte. Je kladen důraz na pravidelnost a přesné střídání činností. V 15 lekcích se děti, učitelé a rodiče budou pravidelně věnovat programu, který je zaměřen na:

 1. nácvik nových pohybových stereotypů
 2. rozvoj komunikačních dovedností
 3. rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové
 4. grafomotorické dovednosti
 5. koncentrace pozornosti.

Program „ Maxík“ je koncipován tak, aby všechny složky byly posilovány rovnoměrně. Je hravý, zábavný i veselý a děti se na něj těší.


PROJEKT VESELÁ SLOVÍČKA

Úkolem tohoto projektu je předcházet vážným poruchám řeči, které následně téměř znemožňují školní úspěšnost. V období mezi třetím až sedmým rokem se u dětí rozvíjí řeč velmi dynamicky, vyvíjí se nejen výslovnost hlásek, slovní zásoba, jazykový cit, sluchové a zrakové vnímání, ale i porozumění řeči a její využití v sociálních vztazích. Pro správný rozvoj řeči je také důležitá motorika, sluch a zrak, které se procvičují při hrách, dramatizací a s pomocí pracovních listů. V našem logopedickém projektu se zaměřujeme na přirozený rozvoj všech těchto oblastí:

 • rozvoj řečových dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • obohacování slovní zásoby formou her
 • poslech pohádek, příběhů, říkanek, básniček
 • dramatizace pohádek, příběhů
 • podnětné prostředí k rozhovorům, diskuzím
 • možnost samostatného řečového projevu

Paní učitelka (garantka projektu) prošla intenzivním logopedickým kurzem, velkou pomocí jsou nám i moderní logopedické pomůcky. Nedílnou součástí projektu je spolupráce s paní učitelkou ze základní školy, s rodiči dětí a díky nim i s klinickým logopedem.

Z fotogalerie

Kalendář akcí

Září 2018

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
 • Začínáme.
 • Rodičovská informativní schůzka
4
 • Výprava za poznáním regionu
5
6
7
 • Ekotým
 • Plavání 1.
8
9
10
11
12
 • Sběr papíru a všeho možného
 • Zálesák
13
14
 • Ekotým
 • Plavání 2.
15
16
17
18
19
 • Zálesák
20
 • Dopravní hřiště
21
 • Ekotým
 • Plavání 3.
22
23
24
25
26
 • Není Zálesák
 • Ekotým- výprava na Slovensko
 • ŠD- Etická výchova v kostele
27
 • Ekotým - výprava na Slovensko
28
 • Ekotým - výprava na Slovensko
29
30