Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

 • 37Návštěv dnes:
 • 2Online:

Starší projekty

logo-ekoskolaEKOŠKOLA

Je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

 • Žáci se učí o enviromentálních tématech ve výuce a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
 • Vede k propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí.
 • Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, anlyzují současnou situaci ne škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
 • Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013 a letos na jaře bychom ho chtěli obhájit.

———————————————————-

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Letos jsme do tohoto projektu zapojeni šestým rokem.
Za sběr baterií a elektrozařízení i splněné úkoly dostáváme body, za které si můžeme vybrat různé pomůcky do školy, včetně deskových her, encyklopedií či sportovních potřeb.

V loňském školním roce jsme se zapojili i do sběru nefunkčních mobilů a použitých náplní z tiskáren či kopírek a mohli si tak připsat další body.
Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě.
Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme, že nám pomáháte!

———————————————————-

TENKRÁT aneb Výprava proti proudu času

TenkrátNový celoroční projekt, se bude prolínat zájmovou činností školní družiny i některými předměty.

V deseti etapách si na vlastní kůži vyzkoušíme, jaké to je, vracet se proti času.

Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období: do pravěku, do pohádky, za koumáky, do středověku a za indiány.

Dějiny světa a lidstva jsou dlouhé. Střídají se v nich období radostná i méně příjemná.

Každý si v dějinách nachází oblíbené období, události, osobnosti. Mnohdy bychom si přáli alespoň na okamžik prožít na vlastní kůži něco z té dávné doby, být u toho, mít možnost něco vidět na vlastní oči.

Žádný stroj času však neexistuje a ve skutečnosti se nelze vracet zpět jinak než studiem dějin. Ale komu nechybí představivost a fantazie, ten může podnikat výpravy proti času.

———————————————————-

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Naše škola přijala výzvu Českého olympijského výboru a zapojila se od 1. 4. 2014 do celostátního projektu: „Česko sportuje – olympijský víceboj“. Tento nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu má dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Dále jsou vypsány další vzdělávací sportovní úkoly, které dítě může plnit ve svém volném čase s rodiči nebo s kamarády. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

olympijsky-viceboj

———————————————————-

Matematika profesora Hejného

Od začátku školního roku 2013/2014 zavádíme výuku matematiky metodou profesora Milana Hejného. Loni to byl nejprve 1. a 3. ročník, letos to již bude 1. – 4. ročník, celý první stupeň by tak měl být vyučován již od příštího roku.

Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinou metodou. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele. Během jednoho školního roku se stala matematika na naší škole v uvedených ročnících jedním z nejoblíbenějších předmětů.

Více na: www.h-mat.cz

Matematika není o rychlém a správném počítání.
Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.
Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí.

prof. Milan Hejný.

———————————————————-

Genetická metoda počátečního čtení

cteci-veverkaMetoda je označovaná jako hlásková, spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování. Zjednodušeně řečeno – vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Psaní se děti učí nejprve pomocí kresby, pak pomocí symbolů (užívají zkratky jmen, např. „M“ místo Míša). Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo – velká tiskací abeceda. Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou číst plynule a s porozuměním podstatně zkracuje, vždyť celou tiskací abecedu se dítě naučí během prvního půl roku. Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. Nácvik psacího písma se posouvá do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary a s psaním krátkých dopisů velkým tiskacím písmem.

Celoroční projekt SAFARI – 2012/13

Na Zemi žijí nejméně dva miliony živočišných druhů: od mikroskopických červů až po obrovské velryby. Život vznikl v moři před miliardami let.
Nic a nikdo neměl a nemá větší vliv na život zvířat než člověk. Lidé mění životní prostředí obrovským tempem. Mnozí živočichové už nejsou schopni se těmto změnám přizpůsobovat a stávají se ohroženými. Určité početní stavy vzácných druhů se udržují v zoologických zahradách, rezervacích a parcích. Účastníci celoroční hry SAFARI zblízka poznají 45 zvířat, „reprezentantů“ všech základních skupin, která patří mezi silně ohrožené druhy.
V naší „herní“ rezervaci jsou pro zvířata vytvořeny ideální podmínky. Na devíti stanovištích v rezervaci je o zvířata dobře postaráno. Strážci rezervace dohlížejí na to, aby zvířata měla klid a dostatek potravy. Chrání je před neukázněnými návštěvníky a pytláky, starají se o celkový pořádek. Prostřednictvím SAFARI se k nim přidáme. Celý rok budeme mít možnost zvířata zblízka pozorovat. Seznámíme se s tím, jak žijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní, co dovedou, jaké mají schopnosti. SAFARI jsou „lovy beze zbraní“. Budeme pořizovat kreslené a malované obrázky zvířat, pokusíme se vytvářet jejich papírové i prostorové modely. Měli bychom získat co nejvíce informací a zajímavostí o jejich životě.
SAFARI je hra, ale současně i vážná výzva. Všichni můžeme něco dělat pro ochranu zvířat. Už to, že se o ně zajímáme, je důležité. Právo žít na této planetě mají stejně jako člověk. Vždyť tu některá byla dokonce mnohem dřív než on.

 

Česko čte dětem 2010/2011

 

I v tomto školním roce je naše škola zapojena do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“. Rádi bychom každý měsíc podnikli jednu aktivitu spojenou s tímto projektem a dali čtení v naší škole prostor. V nejbližších dnech nás čeká „Čtení s panem starostou“ a plánujeme stejně jako v loňském školním roce nocování ve škole s knihou. Bližší informace získáte ZDE.

Záložka do knihy spojuje školy

 

Záložky

V souvislosti s projektem „Celé Česko čte dětem“ jsme přijali výzvu Ústavu pro informace a vzdělávání – Národní pedagogické knihovny v Praze a Slovenské pedagogické knihovny v Bratislavě a zapojili jsme se do druhého ročníku československého projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložky do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku.

S Ježíškem bezpečně na cestách

 

Ježíšek na cestáchJiž druhým rokem se naše škola zapojuje do velké vánoční rodinné soutěže „S Ježíškem bezpečně na cestách“. Letošní soutěž prověří, jak se v dopravním provozu dokážeme pohybovat pěšky, na kole, na in-line bruslích. Děti mají za úkol vyplnit s pomocí rodičů pracovní list s otázkami ze silničního provozu a nakreslit obrázek své rodiny bezpečně na cestách.

Znaky měst a obcíNejvětší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů.
Společnost EKO-KOM a.s. pořádá pokus o světový rekord, který by měl podpořit ekologické myšlení občanů a posílit správné nakládání s odpady. Rekordní pokus koordinuje a řídí pelhřimovská agentura Dobrý den. K rekordu je přihlášeno již více než 500 škol z celé republiky, jejichž seznam, stejně jako mnoho dalších podrobností o pokusu najdete na stránkách www.znakymestaobci.cz.
K tomuto rekordnímu pokusu se přihlásila také naše škola ZŠ a MŠ Hrabová a z odpadového materiálu vzniklo celkem 6 znaků. Z tohoto počtu se děti v pěti skupinkách věnovaly znaku obce Hrabová a v jedné skupině znaku města Zábřeh na Moravě. Vznikla tak krásná díla stvořená z rozličných materiálů – víček od PET lahví, roliček od toletního papíru, korkových zátek, přírodnin i sáčků a krabiček od čaje.
Při společné práci dospělých a dětí jsem se znovu ujistili, že třídění odpadu je smysluplná činnost. Výstavou znaků podpoříme zdravý patriotismus a hrdost dětí i dospělých na svou obec a svou práci. Fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii – ZDE.

Recyklohraní

Recyklohraní

Koncem prázdnin dostala naše škola poděkování za aktivní účast v 2. ročníku projektu Recyklohraní v uplynulém školním roce 2009/2010. Do RECYKLOHRANÍ se od počátku projektu zapojilo více než 2000 škol. Společnými silami jsme získali za splněné úkoly bezmála 1 milion bodů a odevzdali k recyklaci téměř 110 tun použitých baterií a více než 588 tun vysloužilého elektrozařízení.
Naše škola získala celkem 2645 bodů za splněné úkoly a sběr 63 kg baterií a 1390 kg vysloužilých elektrospotřebičů.
Za část získaných bodů jsme si pak vybrali sportovní potřeby a hry do ŠD.
Ve školním roce 2010/2011 jsme se zapojili do 3. ročníku Recyklohraní a máme na svém kontě k 11.10. 2010 373 bodů.
Nádoby na sběr baterií a drobného zařízení jsou umístěny ve škole a v obchodě. Za každý sebraný kilogram drobného elektrozařízení získáváme 3 body a za každý sebraný kilogram baterií až 5 bodů. Dále můžeme získat body za splnění zadaného úkolu a to až 200 bodů. Aktuální úkol na měsíc říjen je literární práce na téma Příběhy našich dědečků a babiček.
Novinkou letošního ročníku Recyklohraní je doprovodná soutěž Věnuj mobil – zaměřená na zpětný odběr a recyklaci mobilních telefonů.
Děkujeme všem, kteří nám i svému okolí pomáháte!

EkoškolaZákladní škola a Mateřská škola Hrabová se pro rok 2009/2010 a 2010/2011 oficiálně zapojila do projektu Ekoškola. Jedná se o mezinárodní program, který je realizován ve školách a při splnění daných kritérií získá přihlášená škola prestižní mezinárodní titul Ekoškola.

Program Ekoškola vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu v jednání.

Ověřenou metodikou sedmi kroků má tento program pomoci učinit naši školu šetrnější k životnímu prostředí a nastartovat mnohem účinnější spolupráci žáků a pedagogů.

Bude tento ostrov zelený???Celoroční projekt pro školní rok 2010/11 – Zelený ostrov

 

Letos jsme pro náš celoroční projekt zvolili „Zelený ostrov“, který jsme mohli částečně vyzkoušet na naší loňské škole v přírodě na Sluňákově. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc – je zároveň autorem projektu a umožňuje školám tento projekt převzít a upravit podle místních podmínek.

 

Motivací projektu je skutečná událost, příběh ostrova Krakatau. Ostrov byl po sopečné erupci zcela zničen, ale život se na něj znovu navrátil. Stal se opět zeleným ostrovem plným života. Příběh, který sleduje významné události ostrova od sopečného výbuchu až do dnešní doby, je doprovázen ilustracemi Zdenky Štefanidesové.

 

Projekt je rozdělen do osmi částí, které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov.

 

Ostrov je  současně také symbolem naší planety Země, která je jediným známým ostrovem života ve vesmíru. Projekt má rozvíjet vztah dětí nejen k jejich ostrovu, ale především k naší planetě Zemi, protože jedině skrze vztah jsme schopni změnit své jednání a chování.

Celoroční projekt pro školní rok 2009/10 – Ten dělá to a ten zas tohle (Řemesla)

 

Ten dělá to a ten zas tohleCelým životem naší školy každoročně prolíná témaceloročního projektu. Letos je to projekt zaměřený na povolání a řemesla Ten dělá to a ten zas tohle. V rámci tohoto projektu se uskutečnil již v září školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, který splnil úlohu motivační. Děti také navštívily Muzeum v Zábřehu, kde shlédly výstavu na téma povolání a řemesla. V průběhu dvou projektových dnů pracovní skupiny žáků shromažďovaly informace o vybraném povolání na internetu a vytvářely velké plakáty, kam umístily obrázky, text a veškeré nashromážděné informace. V dalším projektovém dnu žáky čeká prezentace před ostatními dětmi. V duchu projektu Ten dělá to a ten zas tohle proběhl i letošní společenský ples a je jím také motivován letošní zápis dětí do 1. třídy .

 

 

 

Projekt Vajíčko

 

VajíčkoProjekt sexuální výchovy pro všechny žáky naší školy, kdy se děti dozvídají vhodnou formou informace ze sexuální výchovy přiměřené jejich věku. Celý vzdělávací podvečer bývá spojen i s návštěvou těhotné maminky a se spaním ve škole.

 

 

 

Pravidla školy

 

[singlepic id=357 w=160 h=120 float=left]Projekt, díky kterému si děti každým rokem ujasňují pravidla chování a jednání tak, aby se nám spolu dobře žilo. Žáci je pak barevně ztvární na velký výkres a pravidla školy potom celý školní rok visí na chodbě, kde doplňují i náš školní řád. Na takto „sjednaná“ pravidla potom klademe ve škole velký důraz. Letošní pravidla školy naleznete zde.

 

 

 

Škola naruby

 

Škola narubyŠkola narubyProjekt, který u nás ve škole probíhá v březnu jako oslava Dne učitelů. V tento den se vždy obrátí role učitelů a žáků a po škole pobíhají malí učitelé a učitelky, paní ředitelka i paní školnice. Dospělí se naopak na jeden den mění v děti. Pokud se nám v tento projektový den dovoláte do školy, ozve se: „Dobrý den, tady Anička Nováková, zastupující ředitelka ve škole naruby….“

 

 

 

Pohřeb pana Neumětela

 

DýněV rámci tohoto projektu , který zpravidla probíhá na podzim, děti napíší na kousek papíru všechno, co jim nejde a co neumí. Všechny papírky se uloží do schránky, kterou pak i s panem Neumětelem pohřbíme  po překonání stezky odvahy do země natrvalo. Tato akce bývá spojena se spaním ve škole a bohatou měrou při ní zapojujeme aktivity pro rozvoj osobnostně sociální výchovy.

Recyklohraní

RecyklujemeJde  o školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.

 

Za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob ( ve škole a v obchodě) a taky za splněné soutěžní úkoly dostává škola body. Za ně si může vybrat atraktivní ceny ve speciálním internetovém obchodě.

 

Zapojte se i Vy!

 

Česko čte dětem

Základní škola Hrabová se připojuje k celostátní výzvě podporující vztah dětí ke čtení „Česko čte dětem“. (zdroj – Moderní vyučování únor 2010). Náš projekt nese stejný název a jeho cílem je pomoci najít dětem vztah ke čtení a literatuře jako takové. Jeho průběh je rozčleněn do několika rovin (aktivit), z nichž některé jsou krátkodobé, jiné budou naopak prolínat celým školním rokem:

 • Návštěva knihovny zaměřená na konkrétní knihu, orientaci v knihovně a povolání knihovník/knihovnice (návaznost na projekt Řemesla).
 • Noční čtení spojené se spaním ve škole inspirované podobnou akcí knihoven v ČR.
 • Čtenářské raníčky aneb Moje oblíbená kniha.
 • Knižní hitparáda navazující na čtenářské raníčky.
 • Netradiční pojetí hodin čtení a literární výchovy.
 • Čtecí klub, ve kterém se znovu stáváme dětmi, kterým má někdo čas číst.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ve zdravém těle zdravý duchŘíká se, že ” pohyb je život”. Hýbat bychom se měli všichni – dospělí i děti, nejlépe společně. A pravidelně.

Celoroční hra ” Ve zdravém těle zdravý duch” přispívá k tomu, že se přesvědčíme o tom, že i docela obyčejný pohyb může být dobrou zábavou. Inspiroval nás časopis PASTELKA – měsíčník pro předškoláky, mladší žáky, rodiče, učitele a vychovatele.

Hra je rozdělena do deseti samostatných dílčích etap, jedna etapa = jeden měsíc školního roku.V průběhu roku společně otevřeme na velkém hřišti deset hřišťátek. Na každém z nich se bude dít něco jiného. ŠLAPANDA prověří umění chodit. O běhání a běžecké hry půjde na BĚHÁRNĚ. SKÁKANDA je plná skoků: skáče se tu panák, přeskakuje švihadlo a lano, hrají hry. Trochu se zklidníme v TANČÍRNĚ. V lednu si protáhneme svaly a získáme sílu v POSILOVNĚ. Poté opět zklidníme tempo – RELAX je uklidňujícím a uvolňovacím cvičením v měsíci únoru. Míč, míčky a hry s nimi – to nabízí MÍČOVNA a MÍČKOVNA. Předposlední hřišťá ;tko se v květnu stane HERNOU. Bude zajímavé zahrát si tak, jako děti v minulých dobách. DOMINO – to je název pro poslední, desáté hřišťátko v červnu . A je to jméno výstižné, protože půjde o skládačku různých pohybových aktivit. Ve škole totiž prožijeme TÝDEN V POHYBU.

Děti pomáhají motivovat maskoti jednotlivých hřišťátek. Jsou to zvířata, která svými schopnostmi, dovednostmi a vlastnostmi můžou být příkladem.

Lišák Filip je maskotem chůze. Rychle běhat umí gepard Gaston. Velice dobře skáče zajíc Robin. Tučňák Sven je šikovný tanečník. Sílu má medvěd Bruno. Kocour Max je pohodář, ale i velice obratný tvor. Kočka Sandra si umí pohrát s míčem. Zahanbit se nenechá ani šimpanz Sebastian. Pes Argo je věrný přítel člověka a dobré tradiční hry. No a dobré hře kraluje lvíče Dominik.

Celou dobu nás provází písnička Hřiště, na nápěv známe moravské písničky o muzikantech.

Cílem hry není objevovat pohybové talenty, soutěžit o medaile či body. Chceme se především pobavit a přivést všechny děti k pravidelnému cvičení a pohybovým hrám.

RecyklohraníRECYKLOHRANÍ – jedná se již o 3. ročník tohoto projektu u nás, v ZŠ Hrabová.

 • Jde o školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.
 • Za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob a splněné úkoly dostáváme body, za které si můžeme vybrat atraktivní odměny.
 • Sběrné boxy na baterie jsou umístěny ve škole a v obchodě.
 • Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.
 • Tento školní rok máme na kontě již 1 985 bodů ( stav k  1. 11. 2011). Za loňský rok jsme si za 2 500 bodů nakoupili stolní fotbálek.

Děkujeme, že nám pomáháte!

 

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Na konci školního roku 2010/2011 přijala naše škola výzvu médií a připojila se k projektu „Čtení pomáhá“. Naše děti se registrovaly na webových stránkách www.ctenipomaha.cz, získaly přístupové heslo a po přečtení některé z vybraných knížek vyplní krátký test. Test prověří, jak děti pozorně knihu četly a pochopily obsah textu. Za správně vyplněný test získává každý 50,00Kč, které věnuje na pomoc dětem s postižením.

 

Sbírej tonerSbírej – TONER.cz je ekologicko- charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou OTTO Office( CZ) s.r.o.
Pomáháme sbírat prázdné tiskové kazety, určené k renovaci. Za nasbírané tonery získáme peníze, ketré poukážeme na konci sběrného roku na účet mentáleně postižených v našem kraji. V tomto projektu jsme letos nováčky, zatím jsme nasbíraly asi čtvrt sběrného boxu.Pomozte i Vy správné věci!

strong

Z fotogalerie

Kalendář akcí