Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 39Návštěv dnes:
  • 2Online:

Projekty a metody

Projekty pro školní rok 2013/14

Matematika profesora Hejného

Od začátku školního roku 2013/2014 učíme v 1. a 3. ročníku matematiku metodou profesora Milana Hejného. Matematika se během jednoho školního roku stala předmětem, který děti velmi baví. Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinou metodou. Metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků. Podstata metody je mimo jiné v tom, že se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele. V příštím školním roce budou touto metodou vyučováni všichni žáci našeho 1. – 4. ročníku ZŠ.

Více na www.h-mat.cz

Celoroční projekt MĚSTEČKO

MěstečkoVšichni – děti i dospělí- jsme občany České republiky. Žijeme ve městech nebo na vesnici. Ty se navzájem liší velikostí, počtem obyvatel, a také tím, jak vypadají. V něčem se podobají. Každé místo je však svým způsobem originální, nezaměnitelné.

 Celoroční hra „Městečko“ v sobě spojuje městský i venkovský způsob života. Většina měst u nás byla založena ve středověku – pro nás bude zajímavé porovnávat, jak za hradbami středověkého města kdysi dávno žili naši předkové a jak je to dnes. Budeme poznávat obyčejný, všední život městečka, pozorovat zblízka život jeho obyvatel, seznamovat se s tím, čemu slouží jednotlivé stavby, domy a budovy, jak to v nich funguje a jaký význam pro život městečka mají. Dost možná přijdeme na to, že zdánlivě obyčejné věci, kterým jsme nevěnovali moc pozornosti a považovali je za dané a samozřejmé, mají svoje kouzlo a  tajemství…

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní

Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Letos jsme do tohoto projektu zapojeni pátým rokem.
Za sběr baterií a elektrozařízení a splněné úkoly dostáváme body, za které si můžeme vybrat atraktivní odměny.
Sběrné boxy na použité monočlánky jsou umístěny ve škole a v obchodě.
Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

V loňském školním roce jsme se zapojili i do sběru nefunkčních mobilů a mohli si tak připsat další body.

Novinkou v letošním roce je možnost objednat si do svých prostor výjezdní program s recyklační tematikou a soutěž Ekoučitel roku 2013/14.

Děkujeme, že nám pomáháte!

EKOŠKOLA

   Je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR .
Žáci se učí o enviromentálních tématech ve výuce a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.

Vede k propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí.

Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, anlyzují současnou situaci ne škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Do projektu jsme zapojeni již třetím rokem a na jaře r. 2013 jsme oficiálně zažádali o titul Ekoškola. Všechna dokumentace k projketu je k nahlédnutí ZDE

Z fotogalerie

Kalendář akcí